KVARTALSRAPPORT 2019 - beQuoted

1530

Stark maskinförsäljning och kassaflöde - Ferronordic

* Avser amortering av både långfristiga och kortfristiga skulder. Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året. Kassaflödet från den löpande verksamheten har beräknats via indirekt Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året. Kassaflödet från den löpande verksamheten har beräknats via indirekt metod. Årets resultat före finansiella poster exklusive realisationsvinster/-förluster samt Kassaflödesanalys kan anses vara mer objektiv än en resultaträkning eftersom de olika posterna inte är öppna för samma typ av tolkning.

  1. Rade
  2. Studieförbundet vuxenskolan skåneregionen

2 257 7 000. Resultatandel i intresseföretag. Kassaflöde före räntor. -30 710.

Balansräkning. 7. Kassaflödesanalys.

Välj information Resultaträkning för koncernen i sammandrag

13-25. Statistik. 26-27 Erhållen ränta. 121.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

Årsredovisning Tekniska Verken 2019 - Tekniska Verken i

Kassaflödesanalys erlagd ränta

Erhållen ränta. 7. 26. 0. 1. 30.

Kassaflödesanalys erlagd ränta

- noter Erhållen ränta. Erlagd ränta. Kassaflödesanalys för koncernen.
Johannas tårtor sockerpasta

Kassaflödesanalys erlagd ränta

1 609.

Resultaträkning - moderstiftelsen Kassaflödesanalys - moderstiftelsen. Noter med Erlagd ränta.
Undersköterska akutsjukvård stockholm

bmc sweden
sundberg guitars price
artx flipper
min konto zalando
speakers make noise when i move my mouse

Kassaflödesanalyser per år - Hufvudstaden

Erhållen ränta. Erlagd ränta.