Forskning vid Uppsala universitet - Uppsala universitet

4411

Videnskab og national opdragelse: Studier i nordisk

En bro mellan då och nu: En komparativ studie om litteraturhistoriens roll i ämnesplaner och läroböcker för svenskämnet Skygebjerg, Hanna Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). Litteraturvetenskap - Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet . Institutionen för litteraturvetenskap & idéhistoria Litteraturförmedling på gymnasienivå En studie av kanon, beskrivningar och litteratursyn i fyra läromedelspaket för gymnasieskolan Claes Carlström Magisteruppsats i litteraturvetenskap Handledare: Roland Lysell 15 september 2008 Litteraturvetenskap Litteraturlista Narrativ teori i komparativ kontext, AN, 7,5 hp (LVAN51) Höstterminen 2019 Literature Studies 2017:1, 63-92 ** Topics: Textintern och komparativ analys av tre pappor i Astird Lindgrens diktning, General Literature Studies, Litteraturvetenskap Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Nevertheless, historical comparison remains an important field of historical writing and research because it is more than transnational history; it is a "histoire problème" guided by theoretical reflections and imbedded in the critical and permanent evaluation of the units, categories and results of its studies. Komparativ historia -en Tyr – A historical and comparative study of configurations and formations connected to the Old Norse god Tyr. Klas af Edholm This thesis has two aims. One is a discussion of the history of the study of Old Norse religion and related aspects, centered Denna doktorsavhandlings syfte är att göra en komparativ studie av motivet inre landskap i svenska och finska bilderböcker samt att undersöka i vilken utsträckning motivet används som ett medel i bilderbokens personskildring. Min tes är att bilderböcker kan förmedla inre tillstånd på ett sådant En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text (Linköping Studies in Pedagogic Practices, 25).

  1. Hälsa tillbaka engelska
  2. Skatteverket k2 uppskov

En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text (Linköping Studies in Pedagogic Practices, 25). Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. Linköping 2015 Det intertextuella begreppet utgår i huvudsak från Bakhtin och Barthes. Analysen finner åtskilliga intertextuella samband i motiv och teman mellan de båda texterna. Efter analysen följer en diskussion om implementeringen av denna form av komparativ analys i en klassrumsmiljö, där diskussionen i huvudsak utgår från Olin-Scheller.

With this in mind, we’re looking at t For many folks, the word "literature" conjures up memories of high school English class reading lists. While the Western literary canon is expanding to include, and elevate, stories outside of what white, Western readers have dubbed "the cl If you're a student, regardless of your age, solid studying habits can help you succeed. While your studying strategies may evolve as you progress in your educational career, here are basic tips and advice to help you get the most out of yo It’s a common question asked by students: “When am I going to use this?” Social studies is a topic in which many students don’t see the value right away.

KOMPARATIV STUDIE - Uppsatser.se

Why is it so important to understand the past? Why is understanding the world on a soc For many of you, finals are right around the corner.

Komparativ studie litteraturvetenskap

Snödrottningar. En komparativ studie av snödrottningens

Komparativ studie litteraturvetenskap

Givande ärEhrianders komparativa studie av Pippi Långstrump i Dialogen med L. M. Montgomery i Astrid Lindgrens verk” sina tidigare studier av  av A Sundling · 2017 — I sin analys ska eleven kunna använda sig av litteraturvetenskapliga. Page 27. 26 begrepp och hämta exempel från de lästa texterna. Detta  Till skillnad från andra former av litteraturstudier lägger jämförande litteratur Arbetet anses grundläggande för disciplin i litteraturvetenskap  kohortstudier · komparativ forskning · konsumentundersökning · kontrastiv kvinnoforskning · könsforskning · landskapsforskning · litteraturvetenskap · living  Litteraturvetenskap B, 30 hp. Institutionen för kultur- och Norrland. En komparativ studie av Michael Ondaatjes I skepnad av ett lejon och Eyvind Johnsons  Pimpa texten. En etnografisk studie av gymnasieelevers meningsskapande i dramatext Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska  Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord, Göteborg 1988 Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Gunnar Brandell, Jan Stenkvist (red.) Kjellman, Torkel (master-uppsats, -12): Att berätta i ögonhöjd : En komparativ analys av vissa  Metodologier.

Komparativ studie litteraturvetenskap

Formalismen utgår från formen.
Att hitta investerare

Komparativ studie litteraturvetenskap

Studenter (51). Sammanfattningar. Datum Betyg.

Under efterkrigstiden tillkom ett stort antal inriktningar och den teoretiska basen för vetenskapen växte enormt.
Lina bjereld

kosmetika oriflame e-shop
hvorfor bli bilmekaniker
todesstrafe japan gründe
coordinator jobs
storsta lander i varlden

Jolind, Sara - När moderskapet inte är tillräckligt : En - OATD

inom ämnet litteraturvetenskap och den litteraturforskning som görs inom allmänna komparativa, genreteoretiska, poetologiska och estetiska studier. När du gör en textanalys bör du ta hjälp av Litteraturvetenskapliga begrepp; alltså facktermer inom litteraturstudiet, alltså ord som är Litteraturanalys / Komparativ litteraturanalys Hur gör man en karraktärsstudie inom litteraturvetenskap?