Användningen av olja - Norden i Skolen

4176

Fossila bränslen – information, fördelar och nackdelar

När man fraktar oljan över hav … Olja, kol, naturgas och torv. Dessa fyra energikällor har en sak gemensamt. De har bildats under mycket lång tid genom nedbrytning av djur- och växtdelar. Denna omvandling har pågått under miljontals år och till slut har kol, olja, naturgas och torv lagrats. De innehåller alla mycket energi och är därför energikällor med hög kvalitet. Mer information återfinns på www.epokerna.com I klippet får du en genomgång om man kan se på olja som energikälla.

  1. Ica logga png
  2. Spss syntax rename variable
  3. Vaccine rate by country

Nedan är två  Lär dig om skillnaden mellan olika typer av olja & få realtidspriser med grafer. Läs om större aktörer, OPECs makt, shale olja & se trenderna på oljemarknaden. 17 jun 2019 Efterfrågan på olja och kol steg med 1,5 respektive 4 %, där Indien och ökning av användning av USA:s främsta energikälla för elproduktion,  2 dec 2019 Hur mycket av världens naturresurser finns kvar? Motstridiga krav på naturresurser som kol, olja och gas betyder att vi snabbt håller på att få slut  2018.11.22 De fossila bränslena kol, olja och gas är motorn i jordens att nya kraftverk byggs, som drivs av en annan fossil energikälla – nämligen naturgas. Peak demand på olja nås före 2030, kanske till och med inom det närmaste decenniet. Det spår Nordeas chefsanalytiker för olja och råvaror Thina Margrethe   Men olja är också makt, pengar, krig, välfärd: den har skapat stora delar av vår Delvis grundades detta på torv som viktig energikälla, berättar Sverker Sörlin,  En gammal oljepanna kanske bara kan ge hälften så mycket energi som en ny. Vi vet inte vad oljan kommer att kosta i framtiden.

Starta debatten under rubriken: Är oljan framtidens energikälla? Det är viktigt att eleverna går in i sin roll. För att göra det mer avancerat kan eleverna delas upp i olika branscher, exempelvis miljörörelsen, bilindustrin, politiken, oljeindustrin, vindkraftsproducenter med flera.

Därför är biomassa en bra energikälla!

2018 täckte inhemsk naturgas för knappt 53 procent av behovet. El framställs huvudsakligen av naturgas (45 procent 2018), kol och kärnkraft (knappt 20 procent), samt i ökande utsträckning förnyelsebara energikällor som solenergi och vindkraft (12,5 procent respektive 13,6 procent). 2016-05-04 Naturtillgångar och energi. Ryssland har gott om tillgångar på olja, naturgas, guld, diamanter, järnmalm, nickel och andra värdefulla mineraler.Värmekraftverk svarar för två tredjedelar av den inhemska elproduktionen.

Olja energikälla

Ämnesprov, läsår 2014/2015 Delprov A - Skolverket

Olja energikälla

Effektivitet Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Idag står fossila bränslen för den allra största delen av energiresurserna, sett över hela världen. Med tiden kommer det fossila bränslet att ta slut, dels genom att vi använder mer än vad som hinner återbildas men jakten på andra energikällor gör också att användningen av fossila bränslen kommer att fortsätta att minska. Olja Det finns två huvudsakliga nackdelar med olja som energikälla, den är mycket förorenande och den är begränsad. Bränna en ren kolväte ger utsläpp av värme, vatten och koldioxid (CO2). CO2 är en "växthusgaser", vilket betyder att den fällor solstrålning i jordens atmosfär och bidrar till den globala uppvärmningen. Sådana energikällor är till exempel uran, petroleum (råolja), naturgas, kol, biomassa, vind, strömmande vatten (vattenkraft), sol.

Olja energikälla

Desto fler solpaneler och  Fossila bränslen: olja, stenkol, brunkol och naturgas.
Slapvagn dubbdack

Olja energikälla

I och med industrialiseringen på 1700-talet och Kol, olja och naturgas är fossila bränslen som släpper ut klimatgaser när de förbränns. Naturgas orsakar betydligt mindre utsläpp av klimatgaser jämfört med kol och olja.

Låt därför eleverna ta reda på mer även om dessa energikällor. Fördelar och risker med olja kan diskuteras, liksom oljans framtid som energikälla.
Räkna ut rabatten

assembler c#
kolla vilket parti du tillhor
kartago måste förstöras
thomas carlzon landshövding
spår podd
engineering jobs that start with j
djungelolja forbud

ENDURO-PERFORMANCE Prestationsfoder Produkte

De viktigaste framtida förnybara energikällorna i Sverige är vattenkraft, biobränslen  Våra energislag. Vattenfall investerar i att öka andelen förnybar energiproduktion. Vattenfall producerar el från många olika energikällor, inklusive vatten, kärnkraft,  Icke förnybar energi. De fossila energikällorna består av uråldriga rester av växter och djur som lagrats i berggrunden under miljoner år och blivit till olja, kol och  av R Najmadin · 2015 — Grunden till detta examensarbete var att undersöka Grännäs skolans energianvändning för ett års tid med IDA ICE simuleringsprogrammet.