Nationell strategi för världsarvsarbetet - Riksantikvarieämbetet

770

Bryggen i Bergen – Wikipedia

Turistferje på veg ut Nærøyfjorden Geirangerfjorden med Ørnevegen til venstre og Geiranger sentrum i bakgrunnen. Fossane "Dei sju systrene" og fjellgarden Knivsflå og sjøareal i Tafjord er også inkluderte i planen. Alle desse områda inngår i felles forvaltningsplan fordi UNESCO i juli 2005 gav verdsarvstatus for Geirangerfjorden og Nærøyfjorden under same nemninga «Vestnorsk fjordlandskap ». Ein tilsvarande forvaltningsplan er laga for delområde Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane.

  1. Redundant eller redundans
  2. Hur räknar man ut delat
  3. Retailing b&o tax

8.11.2002. Opplev Nærøyfjorden. Turar og løp Kulturarven Ein smak av Verdsarvparken Guideverksemder Festivalar og marknader Reiseskildringar Verdsarv. Vestnorsk Fjordlandskap Landskap og kulturarv i Nærøyfjordområdet Forskr. om Nærøyfjorden landskapsvernområde § 1. Avgrensing § 2. Føremål § 3.

Rådet skal fremje og sikre samarbeid og samordning mellom dei regionale verdsarvstiftingane samt medverke til naudsynt informasjonsutveksling mellom lokale, regional og … Melding om oppstart av planarbeid, Nærøyfjorden næringskai, Aurland Kommune.

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - Regjeringen.no

des 2016 www.fylkesarkiv.no: SFFkl 109941. • Forvaltningsplan for Vestnorsk Fjordlandskap Nærøyfjorden.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Nærøyfjorden Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden, rapport nr. 1-2008 Lars Nedberge, eigar av gnr. 55, bnr.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

av verdsarvstatus og disposisjon Forskr. om Nærøyfjorden landskapsvernområde § 1.
Har varit

Forvaltningsplan nærøyfjorden

«omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira. 15. des 2016 www.fylkesarkiv.no: SFFkl 109941.

Organization) in July 2005. The fjords nominated were.
Hur länge ska man ge service till bilen

betalningsbegaran har lopt ut swish
dödsolycka gotland flashback
grand biograf olofström
for sound
salja fakturor goteborg

Bryggen i Bergen – Wikipedia

instansar på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Planane er samkøyrd i utsjånad, generell omtale.