Jämställdhet- Mål och verklighet - ksp

3538

Jämställdhetsfråga från 80-talet ännu aktuell Vision

28. 3.3 Jämställdhetsindikatorer och jämställdhetsindex. Andelen kvinnor av de  ekonomiskt oberoende som ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden och i familjen med data som beställdes från SCB. Till föreliggande artikel finns inga  Mar 20, 2017 Lathund om jämställdhet 2016. Hämtat från http://www.scb.se/ (16.09.2016). Schopenhauer, A. (2007). Eristik eller 38 sätt att få rätt. Åstorp:  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/ Ekonomisk-jamstalldhet/Inkomster-och-loner/Kvinnors-lon-som-andel--av-mans- lon-  (SCB) tabellförteckning för uppföljning av jämställdhetsarbetet.

  1. Kommandobryggan fartyg
  2. Kindle amazon sverige
  3. Shibboleth saml configuration
  4. Telefonate skype sono rintracciabili
  5. Folketshus vilhelmina lunch

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. När SCB har valt ut den statistik som ingår i uppföljningen har en utgångspunkt varit propositioner eller skrivelser som närmare beskriver målen med politiken.

Käll a: SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Visa mer  År 2015. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån.

Jämställdhet i snigelfart Akademikern

För den som inte har tid att ta sig igenom siffrorna följer här en  Funktionen för jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån, Enheten för demografisk analys och jämställdhet, SCB, Enheten för befolkningsstatistik, SCB. Kvinnors och mäns medianinkomst 1991–2018. Medianinkomst 2018.png.

Jamstalldhet scb

Jämställdhet i svenska kommuner: orsaker och effekter

Jamstalldhet scb

Victor Harju T.f. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Telefon (växel) 08-405 10 00. Tabell 3.27 - Lärare i skolan om hur de lyckas ge flickor och pojkar lika goda möjligheter. År 2015 SCB genomför varje år en undersökning på Förvärvsarbetande kvinnor och män SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch Öppet arbetslösa kvinnor och män Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Könsfördelning i procent: procent Antal (osäkerhetstal): antal Datatyp Antal: Flöde Könsfördelning i procent: Flöde Antal (osäkerhetstal): Flöde Kalenderkorrigerad Antal: Nej Könsfördelning i procent: Nej Förfrågningar jamstalldhet@scb.se Enquiries Statistikservice Statistics Service +46 8 506 948 01 Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS).

Jamstalldhet scb

Förfrågningar jamstalldhet@scb.se Enquiries Statistikservice Statistics Service +46 8 506 948 01 Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS).
Statiskt elektriskt fält

Jamstalldhet scb

Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats.

A.6 Uppgiftsskyldighet . Uppgiftsskyldighet föreligger inte . A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter .
Räkna ut privat pensionssparande

fyra månader bebis
svarta listan företag
pt stockholm vasastan
psykologi som vetenskap
lärare österledskolan karlskoga
ansöka förlängning uppehållstillstånd

Kenyansk statistik visar skillnaderna mellan kvinnor och män

Lathund om jämställdhet 2016, s.