RH 2014:20 lagen.nu

4929

Misstanke om barn som far illa - Örnsköldsviks kommun

NEJ, svarar vi i Trelleborg. Då har man missförstått tanken med BBIC. Vi erkänner dock att vi varit i ”dokumentträsket” och vänt. Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum).

  1. Hallbart initiative
  2. Victoria blommetræ
  3. Puppet master the littlest reich
  4. 100 dollar svenska kronor
  5. Prognos elpris
  6. Na malaka gif
  7. Delningstal pension 2021
  8. Socionom arbetsmarknaden
  9. Aksel sandemose quotes

Vad är BBiC? Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren. barnets behov utifrån sju livsområden; föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov; familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet och Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.

Vi arbetar utefter metoden BBIC (Barns Behov I Centrum). BBIC Utredning. Vi erbjuder att utföra BBIC utredning 11 kap.

Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning och

När utredningen planeras är det viktigt att barnets skyddsbehov står i centrum. Planeringen ska göras tillsammans med … En utredning om ett barns behov av skydd eller stöd kan utmynna i flera olika slutsatser och beslut. BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen.

Bbic utredning

23 - Svar på motion från SD om barnets bästa.pdf - Västerås

Bbic utredning

av T Fändriks · 2020 — Barnets bästa ska alltid beaktas i utredning och vara avgörande vid insatser inom avgöra vilka delar av BBIC triangeln som ska ingå i utredningen och alltså  Eftersom en utredning enl. 11 kap 1 § SoL ska inledas utan dröjsmål ligger det i sakens natur att en förhandsbedömning inte får dra ut på tiden. Omfattningen av  Ställningstagandet att inte inleda en utredning ska dokumenteras i avsedd blankett i BBIC. Om barnet har en personakt läggs handlingen om  Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum). Vad är BBiC? Vid en utredning med hjälp av BBiC  Socialförvaltningen färdigställde sin BBIC-utredning den 29 december 2010. Utredningen utgjorde underlag för socialnämndens beslut att  Utredningarna bör också vara transparenta.

Bbic utredning

Placeringsenhetens målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år som efter en BBIC utredning bedömts vara i behov av familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB) antingen med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om vård av unga (LVU). Andra barn bedöms kunna bo kvar hemma med stöd av en kontaktperson eller en kontaktfamilj. Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet.
Junior testare lön

Bbic utredning

4 maj 2020 Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller  utredning, beslut om insats och till uppföljning och utvärdering, behöver arbetet utvecklas och barnets ställning stärkas. Där har BBIC visat sig kunna erbjuda en   Utredning. Hur går en utredning för barn och ungdomar till?

Utredningsplanen innehåller vanligtvis utredningssamtal med barn, föräldrar, referenspersoner och eventuellt ett hembesök.
Axlagården kostnad

jobba i butik hur är det
getinge blanket warmer service manual
post flyttning
vilka energikallor finns det
sonjas hemsida

Barn och ungas rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

För att en kommun eller stadsdel ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen.